حمید مسجدسرایی

درباره من

دکتر حمید مسجدسرایی
image

استاد گروه آموزشی حقوق @ دانشکده علوم انسانی

به صفحه اختصاصی بنده در دانشگاه سمنان خوش آمدید. من عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان هستم....

محقق گوگل

(1402/12/6)

استنادات

11

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

1

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1371-1375

کارشناسی

دانشگاه تهران

1375-1377

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

1383-1387

دکتری

دانشگاه تهران

تجارب

1392-1395

مدیر گروه فقه و حقوق اسلامی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مسلط به نرم افزارهای تخصصی فقهی اصولی

ترجمه متون عربی تخصصی

آشنا به زبان عربی

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
بررسی تطبیقی شرایط اعمال و اجرای قاعده مقابله با خسارت در نظام حقوقی ایران و آمریکا
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب(2021)
حعفر سلمان زاده*, ^حمید مسجدسرایی
جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر»
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2021)
محمد علیزمانی سردارآبادی, ^حمید مسجدسرایی*, مهدی ذوالفقاری
تأملی در حکم اخذ اجرت برای قضا از طرفین دعوا
جستارهای فقهی و اصولی(2021)
^حمید مسجدسرایی*, محمد حسن نجاری
تحلیل و نقد رویکردهای رقیب و اشکالات وارده بر تئوری «فقه نظام»
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی(2021)
مجتبی نورزاد کوهساره, ^حمید مسجدسرایی*
کاربرد¬های تأثیر¬گذار «اطلاق مقامی» در گزاره¬های اصولی
پژوهش های فقهی(2021)
^حمید مسجدسرایی*, 9421234001
مبانی شرعی و اخلاقی فرزند آوری با وجود نهی پزشکی به دلیل معلولیّت فرزند
حقوق پزشکی(2021)
^حمید مسجدسرایی*, 9811538002, 9811538001
بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره سنت نبوی
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2021)
9521234001, ^حمید مسجدسرایی*
بررسی نقد برخی از فقها به نسبت حق و خلق در وحدت وجود
ادیان و عرفان دانشگاه تهران(2020)
9311235003, ^قدرت الله خیاطیان*, ^عظیم حمزئیان, ^حمید مسجدسرایی
بازخوانی ادلّه¬ی مجازات زنای محصن و محصنه با نابالغ (نقد ماده 228 ق.م.ا. 1392)
فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(2020)
9511234003, ^حمید مسجدسرایی*
کیفیّت تحقّق «علم» در گزاره های شرعی
فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد(2020)
^حمید مسجدسرایی*, سید محمدحسن طاهایی, محمدحسن نجاری
نگاهی نو به حکم فقهی «جهاد زن»
پژوهش های فقهی(2020)
^حمید مسجدسرایی*, زهرا فیض, 9421234002
جستاری در روایی محرومیت زوجین از حق قصاص (تحلیل ماده 351 قانون مجازات اسلامی)
پژوهش حقوق کیفری(2019)
^حمید مسجدسرایی, زهرا فیض*
تأثیر اکراه در قتل از ناحیه ی مقتول
حقوق اسلامي(2019)
^حمید مسجدسرایی*, سهیل ذوالفقاری, سعید شیخ
پیوند عضو ناقل وراثت و تاثیر آن در حکم نسب
پژوهش های فقهی(2019)
^حمید مسجدسرایی*, اعظم نظری
نقد براهین اصالت وجود در اندیشه میرزا جواد تهرانی
حکمت معاصر(2019)
9311235003, ^قدرت الله خیاطیان*, ^عظیم حمزئیان, ^حمید مسجدسرایی
حکم پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2019)
^حمید مسجدسرایی*, اعظم نظری
«پیوند» عضو، یکی از «محرّمات نکاح»
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی(2019)
^حمید مسجدسرایی*, ^مصطفی جباری
حقوق و تکالبف فقهی حقوقی راهن و مرتهن میانکنشی اخلاقی انسانی
پژوهش های اخلاقی(2019)
سهیل ذوالفقاری, ^محمد ابوعطا*, ^حمید مسجدسرایی
نگاهی نو به حکم وصیت به ثلث
مطالعات حقوقی(2019)
^حمید مسجدسرایی*, ^مصطفی جباری
بازخوانی و نقد ادلّه اختصاص حقّ شفعه به «بیع»
فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(2019)
^حمید مسجدسرایی*, 9411234001, علی دانشمند
بررسی نظام اخلاقی در داوری حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
پژوهش های اخلاقی(2019)
حبیب الله براهویی مقدم*, ^محمد ابوعطا, ^حمید مسجدسرایی
درنگی در روایی حبس انفرادی
پژوهش های فقهی(2018)
^حمید مسجدسرایی*, 9312234001
وجه تصحیح عبادیت طهارات ثلاث
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2018)
حبیب آجودانی*, ^حمید مسجدسرایی, محمدجواد باقی زاده
مقتضای اصل عملی به هنگام شکّ در نفسی و غیری بودن واجب
فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد(2018)
^حمید مسجدسرایی*, حبیب آجودانی
اصل «صرفه جویی کیفری»، مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی(2018)
^حمید مسجدسرایی*, خالد نبی نیا, احمد باقری, سید محمد صدری
واکاوی حکم پیوند عضو قصاص‌شده به خودِ «جانی»
فقه پزشکی(2018)
^حمید مسجدسرایی*, اعظم نظری
تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس
پژوهشنامه حقوق کیفری(2018)
^حمید مسجدسرایی*, سعید مولوی وردنجانی
مبانی حکم حیات و موت در پدیده مرگ مغزی از منظر فقه مذاهب اسلامی
فقه مقارن(2018)
^حمید مسجدسرایی*, اعظم نظری
بازپژوهی مستندات حکم فقهی حرمت ابدی در زنای ذات بعل و معتدّه رجعیّه
آموزه های فقه مدنی(2018)
^حمید مسجدسرایی*, صغری باقرزاده, 9421234001
درنگی در جرم انگاری «پولشویی»
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2017)
غفور خوئینی*, ^حمید مسجدسرایی, سهیل کبیری
درآمدی بر ماهیّت فقهی حقوقی «مستمرّی»
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی(2017)
^حمید مسجدسرایی*, ^مصطفی جباری
واکاوی حکم ارث حمل در طیف تکنیکهای نوین باروری
حقوق پزشکی(2017)
^حمید مسجدسرایی*, اعظم نظری
وجه تصحیح واجب نفسی و واجب غیری
پژوهش های فقهی(2017)
^حمید مسجدسرایی*, حبیب آجودانی
همطرازی ولایت پدر و جد پدری در ترازوی قواعد اصولی
فقه و حقوق اسلامی(2017)
^حمید مسجدسرایی*, 9421234001, زهرا فیض
تضییع حق حیات وحش در باغ وحش
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2016)
^حمید مسجدسرایی*, ^مصطفی جباری
کاربرد دلالت نهی بر فساد در تفسیر قوانین کیفری
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2015)
زهرا فیض*, ^حمید مسجدسرایی
nature of acquittal based on waiving and possessory rights
Journal of Social Issues & Humanities(2014)
^حمید مسجدسرایی, یحیی آریامنش
توکیل در وقف
پژوهش های فقهی(2014)
^حمید مسجدسرایی
research on feqhi judgment man killing by woman
(2014)
جمشید جعفرپور, ^حمید مسجدسرایی, سهیل کبیری
نگرشی نو بر علل رافع مسوولیت مدنی پزشک
(2014)
^حمید مسجدسرایی, حسین قربانیان
کیفیت اعتبار قصد قربت در واجبات تعبدی
(2014)
^حمید مسجدسرایی
واکاوی در ادله شمول تعزیر
(2014)
^حمید مسجدسرایی
نقد و بررسی فقهی ادله اعتبار کتابت دین
(2014)
^حمید مسجدسرایی, خالد نبی نیا
بازپژوهی ادله مانعیت قتل خطایی از ارث
(2013)
^حمید مسجدسرایی
تحلیل فقهی حقوقی مبنای غرر در بیمه
(2013)
^حمید مسجدسرایی
اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام
(2012)
عابدین مومنی, ^حمید مسجدسرایی
تاملی در کیفر لواط تحلیل فقهی حقوقی ماده 110 ق.م.ا
(2012)
^حمید مسجدسرایی
مالکیت مقید به زمان
(2010)
^حمید مسجدسرایی, مارال دادخواه
جستاری در مسئله تعصیب
(2005)
^حمید مسجدسرایی
تغلیظ دیه
(2003)
^حمید مسجدسرایی
جستاری در مسئله بلوغ
(2002)
^حمید مسجدسرایی
تعارض اعمال مجازات حبس با اصل شخصی بودن مجازات
پژوهش های فقهی(2022)
^حمید مسجدسرایی*, عبدالرضا اسکندری
واکاوی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج روح
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2022)
^حمید مسجدسرایی, اعظم نظری*, اکرم عبدالله پور
نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج
فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(2022)
رضا دهقان نژاد, ^حمید مسجدسرایی*, حسن پورلطف اله
تحلیل گونه شناسی پاسخ دهی واکنشی به بزه در فضای مجازی
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2022)
ندا بیگدلی آذری, ^حمید مسجدسرایی*, بتول پاکزاد
نقد و ارزیابی نظریه اشتراک معنوی عقود در حقوق اسلام
مطالعات حقوقی(2022)
^حمید مسجدسرایی*, مهدی نریمانلو
جستاری در مبانی فقهی «ضرر معنوی» با رویکردی به ضرر معنوی در سوانح هوایی
پژوهش های فقهی(2023)
^حمید مسجدسرایی*
بازپژوهی در حکم فقهی شرط عدم مهر در نکاح
آموزه های فقه مدنی(2023)
^حمید مسجدسرایی*, سید رسول موسوی
امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی(2023)
^حمید مسجدسرایی*, حسن پورلطف اله, رضا الهامی
تأثیر فناوری زیستی ارقام گیاهی بر محیط زیست در پرتو اخلاق زیستی
اخلاق زیستی(2023)
محمدرضا نیکنام, ^حمید مسجدسرایی*, مهدی ذوالفقاری
امکان سنجی «قتل» نسبت به حاجبیّت اخوه برای سهم مازاد بر سدس مادر
مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب(2022)
^حمید مسجدسرایی*, رضا الهامی, حسن پورلطف اله, اسد مهدییون
بازپژوهی در مساله اعراض مشهور از خبر
فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(2023)
^حمید مسجدسرایی, سید مهدی موسوی*
تاملی در حکم فقهی پدیده زمین خواری
پژوهش‌نامه فقه اجتماعی(2023)
^حمید مسجدسرایی*, اعظم نظری
حفظ محیط زیست در پرتو قواعد فقهیّه
مطالعات فقه و حقوق اسلامی(2023)
محمدرضا نیکنام, ^حمید مسجدسرایی*, مهدی ذوالفقاری
عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن
فقه مقارن(2022)
اعظم نظری, ^حمید مسجدسرایی*, محمدحسن حائری, اکرم عبدالله پور
کنکاش فقهی حقوقی پیرامون استبدال موقوفات
همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی ایران(2013-02-19)
^حمید مسجدسرایی, خالد نبی نیا
ماهیت حقوقی وقف با رویکردی بر وقف دانشگاه
همایش ملی وقف با تاکید بر آموزش عالی ایران(2013-02-19)
^حمید مسجدسرایی, مارال دادخواه
جرم بی حجابی و بررسی تنگناهای قانونی آن
همایش ملی حجاب و عفاف در حقوق شهروندی و حقوق و قضای اسلامی(2010-12-20)
^حمید مسجدسرایی
سرمایه اجتماعی اسلامی و توسعه اقتصادی
همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی(2010-02-24)
^رحمان سعادت, ^حمید مسجدسرایی
سیره پیامبر اعظم (ص) در قبال اهل کتاب
همایش پیامبر اعظم(ص)(2007-02-25)
^حمید مسجدسرایی
تشريح جسد مسلمان در فقه فريقين
رفعتي مريم(تاریخ دفاع: 1401/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعتبار سنجي اسناد الكترونيكي در اثبات دين
مرزاني زهره السادات(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي تحريم و جرم انگاري قماربازي، شرط بندي و بخت آزمايي به صورت سازمان يافته و در فضاي سايبري
انصاري بوزنداني الناز(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تفسير گزاره هاي فقهي و حقوقي در پرتو مقدمات حكمت با تاكيد بر مقدمه مقام بيان
موسوي سيدمهدي(تاریخ دفاع: 1402/07/25) ، مقطع : دكتري
حقوق و تعهدات موجر در قبال عين مستاجره با تحليل رويه قضايي
شجاعان فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/09/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
امكان سنجي فقهي حقوقي انحلال نكاح ( فسخ يا طلاق ) در پرتو بيماريهاي نوين
موسوي مهوش(تاریخ دفاع: 1402/09/06) ، مقطع : دكتري
كاوشي در آيات الاحكام نگاري فقه شيعه (ساختار و تبويب كتب موجود)
طلوع مقدم سيدمجيد(تاریخ دفاع: 1402/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ماهيت قذف در فقه و حقوق موضوعه با رويكردي بر قذف الكترونيكي
عابدي محمدامين(تاریخ دفاع: 1400/09/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احكام نكاح ناشي از مصاهرت در فقه فريقين
حسين نژاد زردابي مريم(تاریخ دفاع: 1401/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير اكراه در قتل از ناحيه مقتول
پيرهادي تواندشتي نرگس(تاریخ دفاع: 1399/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير موازين اسلامي در مولفه هاي حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و افغانستان
فروتن محمديوسف(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ماهيت و مصاديق نفقه زوجه
قنبرابادي فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اسباب حرمت ابدي زن و مرد نسبت به يكديگر در فقه و حقوق موضوعه
عزيزي علي(تاریخ دفاع: 1399/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قلمرو و احكام روابط زناشويي زوجين در فقه فريقين
عبدالله زاده مهران(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
باز خواني ديدگاه ابو حنيفه درباره سنت نبوي
فلاحي سيدعدنان(تاریخ دفاع: 1399/03/17) ، مقطع : دكتري
حقوق و تكاليف مستاجردر فقه و حقوق موضوعه
موسوي راد سيد محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1399/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقد مباني فقهي قانون مجازات اسلامي در جرائم منافي عفت عمومي
نوربخش مليحه(تاریخ دفاع: 1401/12/23) ، مقطع : دكتري
فقه نظام در انديشه شهيد صدر ( ره) با رويكردي به فقه حكومتي
نورزاد كوهساره مجتبي(تاریخ دفاع: 1399/05/08) ، مقطع : دكتري
مطالعه سير تاريخي مباني و مصاديق محاربه و افساد في الارض در فقه اماميه
همتي سيدحسين(تاریخ دفاع: 1400/02/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ماهيت و آثار فقهي حقوقي مستمري
دهباشي مهدي(تاریخ دفاع: 1399/03/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي مصارف خمس در فقه فريقين با رويكردي به فقه حكومتي
سهرابي حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
احكام فقهي آلات لهو ولعب با تاكيد بر آراي فقهاي متاخر
شمسي پور سيد مهدي(تاریخ دفاع: 1398/08/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباني فقي و حقوقي صحت و بطلان ايقاع فضولي
اميني عبدالملكي رقيه(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضاوت شورايي از ديدگاه فقه اسلامي
حبيب پور مهدي(تاریخ دفاع: 1398/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباني و چالش هاي اعمال مجازات حبس با رويكرد به قاعده وزر
اسكندري عبدالرضا(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
تبين فقهي و ماهيت احكام عقد استفضاع
اميدي اسماعيل(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباني و مصاديق پرداخت ديه توسط بيت المال با رويكردي به قانون مجازات سال 92
كولي وند نسيم(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
زندان انفرادي در فقه اماميه .،حقوق ايران و اسناد بين المللي
نجاري محمدحسن(تاریخ دفاع: 1398/07/16) ، مقطع : دكتري
بررسي تطبيقي اختيارات حاكم در فقه و حقوق مدني
مصطفي پور افروزي محمد(تاریخ دفاع: 1396/03/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نقدهاي فقهاي شيعه بر تصوف و عرفان اسلامي(پس از صفويه تا دوره معاصر)
سهيلي حسين(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : دكتري
بررسي مفهومي و مصداقي حرز در فقه فريقين با رويكردي به قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
شهداد نژاد مهرانگيز(تاریخ دفاع: 1395/11/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي توهين به مقدسات اسلام ....
اديبي راضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كالبد شكافي در فقه و حقوق مو ضوعه
سعدي منيره(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي احكام اجاه اشخاص در فقه فر يقين
ناصري سيد محمدصادق(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير رعايت حقوق بشر بر حفظ صلح و امنيت بين الملل با تكيه بر بحران سوريه
نبوي فرد علي(تاریخ دفاع: 1395/04/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثبات زوجيت در فقه و حقوق موضوعه
بديع شاهد بهمن(تاریخ دفاع: 1395/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حدّ رجم در فقه فريقين با رويكردي به ماده 225 قانون مجازات اسلامي مصوبه 1392
طهماسبي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فقهي حقوقي فاضل ديه با رويكردي به ماده 360 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
اماني پرشنگ(تاریخ دفاع: 1395/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاضه و جايگاه آن در تعارض با ساير ادله اثبات دعوي
صادقي زهرا(تاریخ دفاع: 1395/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحديد و تكثير نسل از منظر فقه مذاهب اسلامي و حقوق موضوعه
جابري زهرا(تاریخ دفاع: 1395/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه مباني و قلمرو مسئوليت قراردادي با مسئوليت قهري
اسدزاده احمد(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حقوق متعلق به تركه متوفي در فقه اماميه با نگاهي به حقوق موضوعه
عامري علي اكبر(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباني فقهي اهداي اعضاي محكومين به اعدام و اشخاص متوفي
گلستاني زهره(تاریخ دفاع: 1395/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي طرق حصول علم قاضي
شريعتمدار طهراني محمد جواد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي صلاحيت زنان در تصدي مناصب عمومي با تكيه بر فقه اماميه و قانون اساسي
مريدي بهاره(تاریخ دفاع: 1394/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فقهي و حقوقي استفاده از شبكه هاي اجتماعي در فضاي مجازي
هاشمي چهنويي اكرم السادات(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل پويايي فقه
صابريان بهروز(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي احكام زكات از منظر فيض كاشاني ، محقق سبزواري و امام خميني (ره)
جعفري مته كلائي ولي اله(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فقهي عقود مضاربه، جعاله و مشاركت مدني در نظام بانكي ايران
كلوئي مهديه(تاریخ دفاع: 1394/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيتطبيقي مباني حكم ديه زن و مرد در فقه فريقين
كريم زاده سراسكانرود رقيه(تاریخ دفاع: 1394/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فقهي شرط ماضويت و عربيت در صيغ عقود و ايقاعات
مولائي حسنوند افسانه(تاریخ دفاع: 1394/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مجازات صغار در فقه فريقين
نادعلي زاده اعظم(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حقوق زوجه در امور مربوط به مناسبات اجتماعي سياسي و فرهنگي
باقرزاده صغري(تاریخ دفاع: 1394/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي احكام نكا ح مسلمان با غير مسلمان با تكيه بر آرا امام خميني (ره)
يعقوبي محمود(تاریخ دفاع: 1394/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي قاعده يد و مقايسه آن با نظر مرحوم نراقي ،مراغي و بجنوردي
عادلي منصور(تاریخ دفاع: 1393/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تطبيقي مانعيت قتل از ارث در فقه و حقوق موضوعه
خواجوي سريده زهرا(تاریخ دفاع: 1393/07/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فقهي و حقوقي كيفر تشهير
حسنيان وجيهه(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فقهي حقوقي زمان انتقال مالكيت در عقود تمليكي
صالحي الهام(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي دليل مصلحت در استنباط احكام از منظر فقه اماميه و اهل سنت
فضلعلي سجاد(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فقهي حقوقي احكام سد معبر
هژبري كاظم(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباني حبس و احكام آن در فقه جزايي اسلام
حسن آبادي عليرضا(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
برهاني سيده حديثه(تاریخ دفاع: 1392/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شرايط نفوذ وصيت در تركه در فقه اماميه با نگاهي به حقوق موضوعه
معصومي كلاتي حامد(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباني فقهي و جايگاه حاكميت در الزام به رعايت حجاب
قاضي زاده فاطمه(تاریخ دفاع: 1391/07/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اجرای حدود در عصر غیبت
(2009)
^حمید مسجدسرایی, عابدین مومنی, عابدین مومنی
ترجمه و شرح تحریر المعالم
ترجمه و شرح تحریر المعالم
کاوشی اصولی حقوقی پیرامون وجوب
کاوشی اصولی حقوقی پیرامون وجوب
تحریر کنز العرفان
تحریر کنز العرفان
پژوهش هایی در مبحث خیارات و شروط
پژوهش هایی در مبحث خیارات و شروط
مبانی شرعی و قانونی حجر. نفقه . ارث و وصیت
مبانی شرعی و قانونی حجر. نفقه . ارث و وصیت
متون فقه 2
متون فقه 2
متون فقه 4
متون فقه 4
ارث بامحاسبات ریاضی
ارث بامحاسبات ریاضی
مبانی فقهی قصاص در قانون مجازات اسلامی
مبانی فقهی قصاص در قانون مجازات اسلامی
متون فقه 3
متون فقه 3
فقه 1شرح لمعه دمشقیه
فقه 1شرح لمعه دمشقیه
فقه 5 شرح لمعه دمشقیه
فقه 5 شرح لمعه دمشقیه
مباحث حقوقی متون فقه
مباحث حقوقی متون فقه
فقه 4شرح لمعه دمشقیه
فقه 4شرح لمعه دمشقیه
متون فقه 1
متون فقه 1
اصول الاستنباط
اصول الاستنباط
ترجمه و شرح مبادی العربیه(جلد چهارم قسمت صرف)
ترجمه و شرح مبادی العربیه(جلد چهارم قسمت صرف)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه(جلددهم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه(جلددهم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلدچهارم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلدچهارم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلد پنجم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلد پنجم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلدنهم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلدنهم)
ترجمه و شرح مبادی العربیه(جلد چهارم قسمت نحو)
ترجمه و شرح مبادی العربیه(جلد چهارم قسمت نحو)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه(جلد هفتم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه(جلد هفتم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلدهشتم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلدهشتم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلددوم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلددوم)
کاملترین ترجمه وتبیین اصول الفقه مبانی استنباط فقه و حقوق (جلد دوم )
کاملترین ترجمه وتبیین اصول الفقه مبانی استنباط فقه و حقوق (جلد دوم )
کاملترین ترجمه وتبیین اصول فقه مبانی استنباط فقه و حقوق(جلد اول)
کاملترین ترجمه وتبیین اصول فقه مبانی استنباط فقه و حقوق(جلد اول)
کاملترین ترجمه وتبیین اصول الفقه مبانی استنباط فقه و حقوق (جلدسوم)
کاملترین ترجمه وتبیین اصول الفقه مبانی استنباط فقه و حقوق (جلدسوم)
جواهر البلاغه
جواهر البلاغه
1001 تست طبقه بندی شده متون فقه(براساس لمعه شهیداول)
1001 تست طبقه بندی شده متون فقه(براساس لمعه شهیداول)
سوالات چهار گزینه ای طبقه بندی شده اصول فقه
سوالات چهار گزینه ای طبقه بندی شده اصول فقه
لمعه الدمشقیه (جلد دوم) 2
لمعه الدمشقیه (جلد دوم) 2
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلد اول)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلد اول)
متون فقه 5
متون فقه 5
متون فقه 1
متون فقه 1
احوال شخصیه
احوال شخصیه
لمعه دمشقیه (جلداول)
لمعه دمشقیه (جلداول)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلدششم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلدششم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلد سوم)
کاملترین ترجمه نموداری شرح لمعه (جلد سوم)
مناقشات وارده بر اعراض مشهور از برخی اخبار معتبر در فرایند استنباط(مجری اول)
(2019-09-23)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
احوال شخصیه   (471 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
متون فقه (2)   (420 بار دانلود)
رشته : حقوق , گرایش : حقوق
فقه مدنی 3   (423 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
آیات الاحکام 2   (407 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه تطبیقی 2   (405 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه 4 دکتری   (474 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه استدلالس 2   (459 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه تطبیقی 1   (524 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
آیات الاحکام   (457 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
قواعد فقه 1   (496 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
آیات الاحکام 1   (471 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه استدلالی 3   (491 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه جزایی 1   (442 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : ف
فقه مدنی 6   (476 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی , گرایش : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه مدنی 3   (543 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه استدلالی 2   (553 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه تطبیقی 2   (475 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی
فقه 4   (567 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی
احوال شخصیه   (494 بار دانلود)
رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، ایران
h_masjedsaraie@semnan.ac.ir
(+98)2331533529

فرم تماس